Για τη συμβολή του στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη της Κυπριακής Γαστρονομίας επιβραβεύθηκε το Οίνου Γη-Κτήμα Βασιλειάδη από το Υφυπουργείο Τουρισμού, λαμβάνοντας το σήμα πιστοποίησης Taste Cyprus Delightful Journeys.


Το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας είναι η από κοινού προσπάθεια του Υφυπουργείου Tουρισμού με τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του κεφαλαίου «Κυπριακή Γαστρονομία» ως στοιχείου του άυλου πολιτιστικού προϊόντος της Κύπρου.

Αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας γαστρονομικής συνείδησης και στην ποιοτική αναβάθμιση του τομέα της διατροφής και των σχετικών με τη γαστρονομία παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα λειτουργήσει ως μέσο:
• προβολής του διατροφικού πολιτισμού της Κύπρου
• σύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά
• ανάδειξης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων και των επιχειρήσεων
• αξιοποίησης της πλούσιας οινο-γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου
• μετεξέλιξης της Κύπρου σε προορισμό γαστρονομικών εμπειριών

Το Σύμφωνο φιλοδοξεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Κύπρου και ταυτόχρονα το όχημα ανάπτυξης μοναδικών γαστρονομικών εμπειριών στο νησί. Η πρωτοβουλία αυτή, υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δέσμη Δράσεων Προβολής, Προώθησης και Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου».

Είναι τιμή για το οινοποιείο μας να συμβάλλει στην ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης του νησιού μας και δεσμευόμαστε ότι θα συμβάλουμε ακόμη περισσότερο στη διαφύλαξη και ανάπτυξή της!